Kebiasaan Baik dan Tiga Pesan Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya*

Kategori Berita

EENK Halaman Atas 950x250

IMG-20190815-WA0003

Kebiasaan Baik dan Tiga Pesan Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya*

Subliyanto
Jumat, 12 April 2013

Salah satu cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan mencontoh amalan-amalan orang yang shaleh. Salah satunya yang tercatat dan diabadikan dalam al-Quran adalah Luqman al-Hakim.

Pada kesempatan ini khatib akan menyampikan tentang kebiasaan baik Luqman al-Hakim dan pesan penting yang disampaikan kepada anaknya.

Luqman al-Hakim merupakan seorang hamba Allah yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Beliau adalah orang yang mempunyai pemahaman islam; kaya akan ilmu; dan mempunyai akhlak yang baik.

Ketika beliau ditanya tentang prestasi yang dicapainya beliau menjawab “ Hai saudaraku jika engkau menyukai apa yang aku katakan kepadamu kamupun insya Allah berprestasi seperti aku.”

Beliaupun melanjutkan perkataannya “1.) Aku memelihara dan memonitor pandanganku 2.) Menjaga lidahku 3.) Menjaga kesucian makananku 4.) Memelihara kemaluanku 5.) Berkata jujur 6.) Memenuhi janjiku 7.) Menghormati tamuku 8.) Memelihara hubungan baik dengan tetanggaku dan 9.) Meninggalkan perkara yang tidak penting. Itulah yang membuatku seperti yang engkau lihat.”

Kalau kita hitung ada sembilan kebiasaan baik yang senantiasa dilakukan oleh Luqman al-Hakim sehingga beliau menjadi manusia yang berprestasi disisi Allah. Seandainya kita bisa mengamalkan sembilan amalan kebiasaan baik yang biasa dilakukan oleh Luqman al-Hakim maka tidak mustahil kitapun akan menjadi manusia yang berprestasi disisi Allah.

Tidak hanya itu Luqman al-Hakim juga senantiasa berpesan kepada anaknya yang mana pesan tersebut juga pantas dan bahkan wajib menjadi pegangan bagi kita sebagai seorang muslim. Beberapa pesan Luqman al-hakim yang disampaikan kepada anaknya diantaranya adalah :
1.      Beliau berpesan kepada anaknya agar senantiasa tidak syirik kepada Allah. “ Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya : wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar “ ( QS.Luqman :13 )
2.      Beliau berpesan kepada anaknya untuk senantiasa melaksanakan sholat dan menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. “ Wahai anakku laksanakanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat yang ma’ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting “ ( QS.Luqman : 17 )
3.      Beliau berpesan kepada anaknya untuk tidak sombong karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. “ Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan berjalan di bumi dengan angkuh. Sunnguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri “
( QS.Luqman : 18 )

Sembilan kebiasaan baik dan tiga pesan penting yang disampaikan Luqman al-Hakim kepada anaknya cukup menjadi referensi bagi kita untuk mengantarkan diri kita menjadi orang yang shaleh dan berprestasi di sisi Allah swt. Semoga kita semua senantiasa bisa melakukan kebiasaan dan memegang pesan tersebut. []

*Disampaikan oleh Subliyanto pada khotbah Jum’at di masjid al-Manar Sleman Yogyakarta 12 April 2013